Interneta veikala www.home4you.lv personas datu pārzinis ir Evelekt AS (reģistrācijas kods 10197274), adrese Linamäe 12, Tänassilma Tehnopark, Saku vald, 76406 Harjumaa, tālr. +371 2662 3522 un e-pasts eveikals@home4you.lv.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

-        vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

-        preču piegādes adrese;

-        bankas konta numurs;

-        preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumu veikšanu saistītie dati (pirkumu vēsture);

-        klientu atbalsta dati.

 

Kādam mērķim personas dati tiek apstrādāti

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu administrēšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantota iegādāto preču un pakalpojumu pārskata sastādīšanai un klienta izvēļu analizēšanai.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atmaksas veikšanai klientam.

Tādi personas dati kā e-pasta adrese, tālruņa Nr., klienta vārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala (kā informācijas sabiedrības) pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī vietnes izmantošanas statistikas veikšanai.

 

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrādāšana notiek ar klientu noslēgtā līguma izpildes nolūkā.

Personas datu apstrādāšana notiek juridisko saistību izpildes nolūkā (piemēram, grāmatvedībai un patērētāju strīdu atrisināšanai).

 

Saņēmēji, kuriem personas dati tiek nosūtīti

Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala klientu atbalstam pirkumu un pirkumu vēstures administrēšanai un klientu problēmu atrisināšanai.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīti klienta izvēlētajam transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja prece tiek piegādāta ar kurjeru, tad līdzās kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.

Ja interneta veikala grāmatvedību veic attiecīgā pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības veikšanai.

Personas dati var tikt nosūtīti infotehnoloģijas pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu glabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Zone Media OÜ un / vai mūsu serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu teritorijā. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi par pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies privātuma vairogam (Privacy Shield).

Piekļuve personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala izmantošanu saistītus tehniskos jautājumus, kā arī lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un infotehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas iznīcināšanas, pazušanas, grozīšanas vai neatļautas piekļuves un atklāšanas.

Personas datu nosūtīšana interneta veikala personas datu apstrādātājiem (piemēram, transporta vai datu izvietošanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, veicot personas datu apstrādi, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

 

Iepazīšanās ar personas datiem un datu labošana

Iepazīties ar personas datiem un veikt labojumus ir iespējams interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, tad ar personas datiem ir iespējams iepazīties ar klientu atbalsta starpniecību.

 

Piekrišanas atcelšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, tad klientam ir tiesības piekrišanu atcelt, informējot par to klientu atbalstu ar e-pasta starpniecību.

 

Saglabāšana

Līdz ar interneta veikala lietotāja konta slēgšanu tiek dzēsti personas dati, izņemot gadījumā, ja šādi dati ir jāsaglabā grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja interneta veikalā pirkums ir veikts bez klienta konta, tad pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu nesaskaņu gadījumā personas dati tiek saglabāti līdz prasības izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadus).

Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

 

Dzēšana

Personas datu dzēšanas gadījumā ir jāgriežas pie klientu atbalsta dienesta ar e-pasta starpniecību. Uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

 

Pārsūtīšana

Uz pārsūtīšanas pieteikumu, kas iesniegts ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā. Klientu atbalsts pārbauda personas identitāti un paziņo par personas datiem, uz kuriem attiecas pārsūtīšana.

 

Tiešā mārketinga paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad ir jāuzklikšķina uz atbilstošās saites e-pasta galvenē vai ir jāsazinās ar klientu atbalstu.

 

Strīdu izšķiršana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta starpniecību (eveikals@home4you.lv).

 

Pievienot grozam...